סגור
שלום רב,
אנו מבקשים להזכירך כי המנוי שלך על מערכת מקרקעין עומד להסתיים בתאריך  ( נותרו  ימים)
לידיעתך, עם קבלת אישורך לחידוש ההתקשרות, המערכת תמשיך להיות זמינה עבורך גם לאחר מועד התפוגה שצוין לעיל.

להלן מספר אפשרויות לחידוש המנוי :
1) נא שלחו אלי בדוא"ל הזמנה לאישור. הקש כאן
2) מעונין שנחזור אליך טלפונית? - הקש כאן תוך ציון שעת התקשרות המועדפת עליך.
3) פנה ישירות למנהל הלקוח שלך בטל' 1-800-800-166 שלוחה 870 בין השעות 09:00 - 17:30
שלום רב,
אנו מבקשים להודיעך כי תוקפו של המנוי שלך על המערכת הסתיים.
בכדי להמשיך וליהנות מהשירותים המגוונים של המערכת אנו מזמינים אותך
להיעזר באחת מהאפשרויות הבאות:
1) נא שלחו אלי בדוא"ל הזמנה לאישור. הקש כאן
2) מעונין שנחזור אליך טלפונית? - הקש כאן תוך ציון שעת התקשרות המועדפת עליך.
3) פנה ישירות למנהל הלקוח שלך בטל' 1-800-800-166 שלוחה 870 בין השעות 09:00 - 17:30
שלום רב,
אנו מבקשים להודיעך כי המנוי שלך על המערכת הוקפא היות וטרם הוסדר התשלום.
בכדי להמשיך וליהנות מהשירותים המגוונים של המערכת אנו מזמינים אותך להיעזר באחת מהאפשרויות הבאות להשלמת הליך התשלום:
1) מעונין שנחזור אליך טלפונית? - הקש כאן תוך ציון שעת התקשרות המועדפת עליך.
2) פנה ישירות למנהל הלקוח שלך בטל' 1-800-800-166 שלוחה 870 בין השעות 09:00 - 17:30
שלום רב,
אנו מבקשים להודיעך כי רשיון רכיב המורפולוגיה שברשותך עומד לפוג.
לפרטים נוספים פנה אל מחלקת שירות הלקוחות בטלפון : 03-5680885
שלום רב,
לקבלת קוד גישה, הינך מוזמן להתקשר אל מחלקת שירות הלקוחות בטלפון : 03-5680885
שלום רב,
כל הרשאות ההתחברות נוצלו

חדשות מקרקעין עוד
ילקוט הפרסומים 11871 - הודעות מאת הוועדות המחוזיות | 11/12/2023

לילקוט הפרסומים


ערר 8132-20 - הוועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב נ' בורשטיין גבר שרון | 11/12/2023

להחלטה


ע"א 3391/22 - בנק לאומי לישראל בע"מ נ' דוד קונפינו ואח' | 07/12/2023

להחלטה


ילקוט הפרסומים 11869 - הודעות מאת הוועדות המקומיות לפי חוק התכנון והבנייה | 06/12/2023

לילקוט הפרסומים


ילקוט הפרסומים 11867 - הודעות מאת הוועדות המחוזיות | 06/12/2023

לילקוט הפרסומים


ילקוט הפרסומים 11863 - הודעות מאת הוועדות המחוזיות | 06/12/2023

לילקוט הפרסומים


ילקוט הפרסומים 11862 - הודעות מאת הוועדות המקומיות לפי חוק התכנון והבנייה | 06/12/2023

לילקוט הפרסומים


ע"א 3391/22 - בנק לאומי לישראל בע"מ נ' דוד קונפינו ואח' | 06/12/2023

להחלטה


ילקוט הפרסומים 11858 - הודעות מאת הוועדות המחוזיות | 04/12/2023

לילקוט הפרסומים


קובץ התקנות 10940 - צו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים (הוראת שעה) הכרזה על מתחם מועדף לדיור - רמלה - מסדה, התשפ"ד-2023  | 04/12/2023

לקובץ התקנות


המפקח על רישום מקרקעין מאיר פורת - מס' תיק 6/11/2022 - נציגות הבית המשותף 'בית עמיתים' נגד גבעון יעל ואח' | 03/12/2023

תביעה למתן סעד כספי לחיוב הנתבעים בעלויות איטום גג הבית המשותף בהתאם לחלקם היחסי הרשום בתקנון המוסכם, וכמו כן חיוב הנתבעים בתשלומים שוטפים עבור הוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף.

לפסק הדין


ספר החוקים 3123 - חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 149 והוראת שעה), התשפ"ד-2023 | 03/12/2023

לספר החוקים


קובץ התקנות 10935 - צו התכנון והבנייה (פטור מתוכנית ומהיתר להקמת מבנים יבילים זמניים לצורכי חינוך) (חרבות ברזל) (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשפ"ד-2023 | 03/12/2023

לקובץ התקנות


קובץ התקנות 10928 - צו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים (הוראת שעה) (הכרזה על מתחם מועדף לדיור - בית שאן - מסילות), התשפ"ד-2023 | 03/12/2023

לקובץ התקנות


ילקוט הפרסומים 11855 - הודעה על מתן הוראה לקיצור מועד לפי חוק התכנון והבנייה  | 03/12/2023

הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין
הודעת הסדר במקרקעין
לילקוט הפרסומים


נדלן היום
כפר כנא - רובע עירוני חדש הכולל 2,235 יח"ד | 01/02/2021
הוועדה המחוזית הפקידה תוכנית להקמת רובע הכולל גם 129,000 מ"ר עבור מבני ציבור, כ-4,100 מ"ר עבור שטחי מסחר וכ-132 דונם שטחים ציבוריים פתוחים - מתוכ...
התחדשות עירונית בחולון: עד 60 אלף דירות חדשות | 31/01/2021
תוכנית התחדשות ענקית בעיר חולון -  הבנויה ברחובות הראשיים תגיע עד 10 קומות