סגור
שלום רב,
אנו מבקשים להזכירך כי המנוי שלך על מערכת מקרקעין עומד להסתיים בתאריך  ( נותרו  ימים)
לידיעתך, עם קבלת אישורך לחידוש ההתקשרות, המערכת תמשיך להיות זמינה עבורך גם לאחר מועד התפוגה שצוין לעיל.

להלן מספר אפשרויות לחידוש המנוי :
1) נא שלחו אלי בדוא"ל הזמנה לאישור. הקש כאן
2) מעונין שנחזור אליך טלפונית? - הקש כאן תוך ציון שעת התקשרות המועדפת עליך.
3) פנה ישירות למנהל הלקוח שלך בטל' 1-800-800-166 שלוחה 870 בין השעות 09:00 - 17:30
שלום רב,
אנו מבקשים להודיעך כי תוקפו של המנוי שלך על המערכת הסתיים.
בכדי להמשיך וליהנות מהשירותים המגוונים של המערכת אנו מזמינים אותך
להיעזר באחת מהאפשרויות הבאות:
1) נא שלחו אלי בדוא"ל הזמנה לאישור. הקש כאן
2) מעונין שנחזור אליך טלפונית? - הקש כאן תוך ציון שעת התקשרות המועדפת עליך.
3) פנה ישירות למנהל הלקוח שלך בטל' 1-800-800-166 שלוחה 870 בין השעות 09:00 - 17:30
שלום רב,
אנו מבקשים להודיעך כי המנוי שלך על המערכת הוקפא היות וטרם הוסדר התשלום.
בכדי להמשיך וליהנות מהשירותים המגוונים של המערכת אנו מזמינים אותך להיעזר באחת מהאפשרויות הבאות להשלמת הליך התשלום:
1) מעונין שנחזור אליך טלפונית? - הקש כאן תוך ציון שעת התקשרות המועדפת עליך.
2) פנה ישירות למנהל הלקוח שלך בטל' 1-800-800-166 שלוחה 870 בין השעות 09:00 - 17:30
שלום רב,
אנו מבקשים להודיעך כי רשיון רכיב המורפולוגיה שברשותך עומד לפוג.
לפרטים נוספים פנה אל מחלקת שירות הלקוחות בטלפון : 03-5680885
שלום רב,
לקבלת קוד גישה, הינך מוזמן להתקשר אל מחלקת שירות הלקוחות בטלפון : 03-5680885
שלום רב,
כל הרשאות ההתחברות נוצלו

חדשות מקרקעין עוד
ע"א 8553/19 - אלכסנדר אורן בע"מ ואח' נ' יהודית כהן ואח' | 19/11/2020

האם נושה שלטובתו נרשם שעבוד של נכס כבטוחה לפירעון חוב כספי זכאי להיפרע מדמי השכירות אשר שולמו, או אמורים להשתלם, לבעל הנכס על ידי שוכרו?

לפסק הדין


ו"ע 24436-10-18 - אום פתרונות הספק בע"מ נ' מנהל מיסוי מקרקעין חיפה | 18/11/2020

לפסק הדין


ברמ 245/18 - ז'אן צ'רלס שוורץ נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה נס ציונה  | 18/11/2020

להחלטה


תמ"ש 5533-12-18 - פלוני נ' אלמוני ואח' | 17/11/2020

לפסק הדין


בפני כבוד המפקחת על מקרקעין יעל ליבוביץ - מס' תיק: 8/31/2020 - כץ ענת נ' אירינה קבונובסקי | 16/11/2020

האם רשאי בעל דירה להציב מחיצה מפלסטיק
בין החניה הצמודה לו לחניה סמוכה הצמודה לבעל דירה אחר

לפסק הדין.


טיוטת תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (השלמת בניית דירה ומסירתה), התשפ"א-2020 | 09/11/2020

לטיוטת התקנות


סרבנות תמ"א 38 בעין המשפט. מאת טלי להב, עו"ד | 09/11/2020

מאמר זה מבקש להתחקות אחר העיגון המשפטי של המונח "סרבנות" תמ"א 38 ותוצאותיו. ניתוח המונח ייעשה בסיועה של החקיקה הרלוונטית והפסיקה המתייחסת להגדרת ה'דייר הסרבן' בפרויקט חיזוק בית משותף לפי תמ"א 38. אגב כך יאותר מהו סירוב שייחשב כסביר ובפרט, מהי ההבחנה בין סרבן 'סחטן' ובין סרבנות 'לגיטימית'

למאמר המלא


להפוך את נטל הנגישות לנכס על נגישות, נטל כבד והאיזון העדין שביניהם. מאת עו"ד טל כגן זהבי | 09/11/2020

מאמר זה סוקר הסדרים שונים שמצמצמים, הלכה למעשה, את הזכות לנגישות העומדת במרכזה של מהפכת הנגישות הישראלית ועומד על הקשיים שאלו עשויים לעורר. כל אלה עשויים להצביע על היעדר הלימה בין המטרות שנקבעו בדיני הנגישות בראשית הדרך ובין ההסדרים המסועפים שבהם, המערימים לעיתים קושי של ממש בקידום מפעל הנגישות.

למאמר המלא


"חלוצים תעברו לפני אחיכם״-זכויות קנייניות ותכנוניות בנחל האסי והמלצות לקידום בעיית שמירת סביבת הנחלים, מאת טליה יודקובסקי ורונית לוין - שניאור | 09/11/2020

המחלוקת הנוכחית על הגישה לנחל האסי (נחל עמל), אשר הקיבוץ ניר דוד בנוי סביבו מחייבת מענה לשאלות קונקרטיות על ההיבטים הקניינים והתכנוניים של המקרה. עיון בעובדות הרלוונטיות מעלה, כי לעת הזו אין כל זכות חוקית למנוע מהציבור גישה לנחל ולגדותיו

למאמר המלא


הקרב על החניות – תקנות התכנון והבנייה (התקנת מקומות חניה), התשמ"ג-1983: השלכות התיקון משנת 2016 על איכות חיינו, מאת עו"ד הילי פרייס קוה  | 09/11/2020

בשנת 2016 תוקנו תקנות החניה והופחתו מספר מקומות החניה באזורים הסמוכים למתע"ן. נכון להיום, הרושם המתקבל הוא שהתיקון נעשה מוקדם מדי. רק תחבורה ציבורית עתירת נוסעים, על הקווים המזינים אותה, תנתק את התלות ברכב הפרטי לכשהיא תפעל, אם תפעל, בצורה רציפה, איכותית ויעילה שבעה ימים בשבוע.

למאמר המלא


ודאות בהתחדשות העירונית, מאת שושי שרביט שפירא, שמאית מכריעה בדימוס | 09/11/2020

בטיוטת חוק ההסדרים לשנת 2020 מבוקש לבצע שינויים בהיטל ההשבחה הנגבה בעת התחדשות עירונית, וזאת במטרה ליצור ודאות בתחום זה, הסובל מאי ודאות רבה במצב הקיים. מאמר זה סוקר את השינויים המבוקשים ביחס להיטל השבחה בהתחדשות עירונית, לעומת המצב הקיים ואציע מנגנון אחר, דומה לזה שמבוצע בתמ"א 38, שייצור פשטות וודאות בתחום

למאמר המלא.


נדלן היום
למה צעירים לא יכולים לקנות דירה ואיך אפשר לשנות את רוע הגזרה?  | 22/11/2020
פרופ' ירון זליכה תוקף את מדיניות הממשלה בשוק הדירות, מנתח את עליית המחירים בשנים האחרונות ומסביר מה צריך לעשות כדי לאפשר לצעירים לרכוש דירות
מי ישלם פיצוי לנפגעי המטרו? | 21/11/2020
רבבות אנשים ייפגעו מהקמת המטרו - ערך הדירה שלהם יירד, יש להם אפשרות לתבוע פיצויים