סגור
שלום רב,
אנו מבקשים להזכירך כי המנוי שלך על מערכת מקרקעין עומד להסתיים בתאריך  ( נותרו  ימים)
לידיעתך, עם קבלת אישורך לחידוש ההתקשרות, המערכת תמשיך להיות זמינה עבורך גם לאחר מועד התפוגה שצוין לעיל.

להלן מספר אפשרויות לחידוש המנוי :
1) נא שלחו אלי בדוא"ל הזמנה לאישור. הקש כאן
2) מעונין שנחזור אליך טלפונית? - הקש כאן תוך ציון שעת התקשרות המועדפת עליך.
3) פנה ישירות למנהל הלקוח שלך בטל' 1-800-800-166 שלוחה 870 בין השעות 09:00 - 17:30
שלום רב,
אנו מבקשים להודיעך כי תוקפו של המנוי שלך על המערכת הסתיים.
בכדי להמשיך וליהנות מהשירותים המגוונים של המערכת אנו מזמינים אותך
להיעזר באחת מהאפשרויות הבאות:
1) נא שלחו אלי בדוא"ל הזמנה לאישור. הקש כאן
2) מעונין שנחזור אליך טלפונית? - הקש כאן תוך ציון שעת התקשרות המועדפת עליך.
3) פנה ישירות למנהל הלקוח שלך בטל' 1-800-800-166 שלוחה 870 בין השעות 09:00 - 17:30
שלום רב,
אנו מבקשים להודיעך כי המנוי שלך על המערכת הוקפא היות וטרם הוסדר התשלום.
בכדי להמשיך וליהנות מהשירותים המגוונים של המערכת אנו מזמינים אותך להיעזר באחת מהאפשרויות הבאות להשלמת הליך התשלום:
1) מעונין שנחזור אליך טלפונית? - הקש כאן תוך ציון שעת התקשרות המועדפת עליך.
2) פנה ישירות למנהל הלקוח שלך בטל' 1-800-800-166 שלוחה 870 בין השעות 09:00 - 17:30
שלום רב,
אנו מבקשים להודיעך כי רשיון רכיב המורפולוגיה שברשותך עומד לפוג.
לפרטים נוספים פנה אל מחלקת שירות הלקוחות בטלפון : 03-5680885
שלום רב,
לקבלת קוד גישה, הינך מוזמן להתקשר אל מחלקת שירות הלקוחות בטלפון : 03-5680885
שלום רב,
כל הרשאות ההתחברות נוצלו

חדשות מקרקעין עוד
ילקוט הפרסומים 12115 - הודעות מאת הוועדות המחוזיות לפי חוק התכנון והבנייה  | 25/02/2024

לילקוט הפרסומים


ילקוט הפרסומים 12104 - הודעות מאת הוועדות המחוזיות | 25/02/2024

לילקוט הפרסומים


ילקוט הפרסומים 12116 - הודעות מאת הוועדות המחוזיות | 25/02/2024

לילקוט הפרסומים


ילקוט הפרסומים 12099 - הודעות מאת הוועדות המחוזיות | 25/02/2024

לילקוט הפרסומים


ילקוט הפרסומים 12107 - הודעות מאת הוועדות המחוזיות | 25/02/2024

לילקוט הפרסומים


ילקוט הפרסומים 12117 - הודעות מאת הוועדות המקומיות לפי חוק התכנון והבנייה  | 25/02/2024

לילקוט הפרסומים


ילקוט הפרסומים 12108 - הודעות מאת הוועדות המחוזיות | 25/02/2024

לילקוט הפרסומים


ילקוט הפרסומים 12118 - הודעות מאת הוועדות המחוזיות | 25/02/2024

לילקוט הפרסומים


ילקוט הפרסומים 12122 - הודעה על הקניית מקרקעין לפי סעיף 27(ד) לחוק לתיקון פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) (מס' 3)  | 25/02/2024

הודעה בדבר דחיית מועד הבחירות ברשויות מקומיות מסוימות לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות)
הודעה בדבר דחיית מועד הבחירות במועצות אזוריות מסוימות לפי חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות)
הסמכת מפקחים לפי חוק התכנון והבנייה
הודעה על היתר דיג בים התיכון בתקופת הרבייה בשנת 2024 לפי תקנות הדיג
לילקוט הפרסומים


קובץ התקנות 11172 - צו התכנון והבנייה (פטור מתוכנית ומהיתר לצורך הקמת גדר ביטחון ודרך ביטחון לקיבוץ ארז) (חרבות ברזל) (הוראת שעה), התשפ"ד-2024  | 25/02/2024

לקובץ התקנות


קובץ התקנות 11163 - צו התכנון והבנייה (אי־תחולת סעיף 157א(ח) לחוק) (הוראת שעה) (מס' 2), התשפ"ד-2024  | 25/02/2024

צו התכנון והבנייה (משגב) (תיקון), התשפ"ד-2024
צו התכנון והבנייה (יזרעאלים) (תיקון מס' 3), התשפ"ד-2024
צו התכנון והבנייה (גבעות אלונים) (תיקון), התשפ"ד-2024
לקובץ התקנות


קובץ התקנות 11164 - הודעת המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשפ"ד-2024 | 25/02/2024

לקובץ התקנות


תזכיר חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' ..), התשפ"ד–2024 | 21/02/2024

לתזכיר החוק


רע"פ 1426/24 - נאדר ג'אבר נ' מדינת ישראל | 21/02/2024

להחלטה


רע"פ 664/24 - עז בורקאן נ' היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבניה | 20/02/2024

להחלטה


ע"א 587/24 - לובה בר-קמא נ' גן נורדאו בע"מ ו-30 אח' | 20/02/2024

לפסק הדין


נדלן היום
כפר כנא - רובע עירוני חדש הכולל 2,235 יח"ד | 01/02/2021
הוועדה המחוזית הפקידה תוכנית להקמת רובע הכולל גם 129,000 מ"ר עבור מבני ציבור, כ-4,100 מ"ר עבור שטחי מסחר וכ-132 דונם שטחים ציבוריים פתוחים - מתוכ...
התחדשות עירונית בחולון: עד 60 אלף דירות חדשות | 31/01/2021
תוכנית התחדשות ענקית בעיר חולון -  הבנויה ברחובות הראשיים תגיע עד 10 קומות