סגור
שלום רב,
אנו מבקשים להזכירך כי המנוי שלך על מערכת מקרקעין עומד להסתיים בתאריך  ( נותרו  ימים)
לידיעתך, עם קבלת אישורך לחידוש ההתקשרות, המערכת תמשיך להיות זמינה עבורך גם לאחר מועד התפוגה שצוין לעיל.

להלן מספר אפשרויות לחידוש המנוי :
1) נא שלחו אלי בדוא"ל הזמנה לאישור. הקש כאן
2) מעונין שנחזור אליך טלפונית? - הקש כאן תוך ציון שעת התקשרות המועדפת עליך.
3) פנה ישירות למנהל הלקוח שלך בטל' 1-800-800-166 שלוחה 870 בין השעות 09:00 - 17:30
שלום רב,
אנו מבקשים להודיעך כי תוקפו של המנוי שלך על המערכת הסתיים.
בכדי להמשיך וליהנות מהשירותים המגוונים של המערכת אנו מזמינים אותך
להיעזר באחת מהאפשרויות הבאות:
1) נא שלחו אלי בדוא"ל הזמנה לאישור. הקש כאן
2) מעונין שנחזור אליך טלפונית? - הקש כאן תוך ציון שעת התקשרות המועדפת עליך.
3) פנה ישירות למנהל הלקוח שלך בטל' 1-800-800-166 שלוחה 870 בין השעות 09:00 - 17:30
שלום רב,
אנו מבקשים להודיעך כי המנוי שלך על המערכת הוקפא היות וטרם הוסדר התשלום.
בכדי להמשיך וליהנות מהשירותים המגוונים של המערכת אנו מזמינים אותך להיעזר באחת מהאפשרויות הבאות להשלמת הליך התשלום:
1) מעונין שנחזור אליך טלפונית? - הקש כאן תוך ציון שעת התקשרות המועדפת עליך.
2) פנה ישירות למנהל הלקוח שלך בטל' 1-800-800-166 שלוחה 870 בין השעות 09:00 - 17:30
שלום רב,
אנו מבקשים להודיעך כי רשיון רכיב המורפולוגיה שברשותך עומד לפוג.
לפרטים נוספים פנה אל מחלקת שירות הלקוחות בטלפון : 03-5680885
שלום רב,
לקבלת קוד גישה, הינך מוזמן להתקשר אל מחלקת שירות הלקוחות בטלפון : 03-5680885
שלום רב,
כל הרשאות ההתחברות נוצלו

חדשות מקרקעין עוד
מס' ערר 8006/24 - ועדה מקומית לתכנון ובניה אשדוד נגד רמי שבירו הנדסה בניה והשקעות בע"מ | 20/06/2024

להחלטה


ערר מס' 11005/24 - יעקב שליבה ואח' נגד הוועדה המקומית לתכנון ובניה בת ים ואח' | 20/06/2024

להחלטה


קובץ התקנות 11318 - צו התכנון והבנייה (פטור מתוכנית ומהיתר להקמת מתחם שישמש למגורים) (חרבות ברזל) (רוחמה) (הוראת שעה), התשפ"ד-2024 | 19/06/2024

לקובץ התקנות


קובץ התקנות 11317 - תקנות התכנון והבנייה (רישום בקרים), התשפ"ד-2024  | 19/06/2024

לקובץ התקנות


קובץ התקנות 11315 - צו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים (הוראת שעה) (הכרזה על מתחם מועדף לדיור - אשקלון - ההסתדרות בן גוריון), התשפ"ד-2024  | 19/06/2024

לקובץ התקנות


הצעת חוק 1768 - הצעת חוק התכנון והבנייה (הוראת שעה) (תיקון מס' 153), התשפ"ד-2024 | 19/06/2024

להצעת החוק


ילקוט הפרסומים 12476 - הודעות מאת הוועדות המחוזיות | 19/06/2024

לילקוט הפרסומים


ילקוט הפרסומים 12475 - הודעות מאת הוועדות המחוזיות | 19/06/2024

לילקוט הפרסומים


ילקוט הפרסומים 12474 - הודעות מאת הוועדות המחוזיות | 19/06/2024

לילקוט הפרסומים


עתמ 50599-12-23 - וועדה מקומית לתכנון שומרון נגד וועדת הערר לתכנון ובניה מחוז | 10/06/2024

לפסק הדין


ערר מס' 8060/22 - הוועדה המקומית לתכנון ובניה בית שמש נגד מגן עבודות הנדסה בנאיות בע"מ | 10/06/2024

"בפני ועדת הערר עמדה השאלה האם יש לקזז היטלי פיתוח בהקלות שמבקש יזם לאחר שזכה במכרז של רשות מקרקעי ישראל. וועדת הערר קבעה כי שאלת קיזוז עלויות פיתוח מהיטל ההשבחה היא שאלה שבעובדה שעליה להיבחן בכל מקרה לגופו ולפיכך איננה כלל גורף. ועדת הערר קבעה כי על השמאים לבחון בכל מקרה ומקרה - קרי האם יידרש בעל המקרקעין לתשלום היטלי פיתוח נוספים. ככל שהתשובה לכך שלילית והיזם לא ידרש לתשלום הוצאות פיתוח נוספות הרי שאין מקום לקזז הוצאות פיתוח כאמור, שכן הזכויות מכח ההקלה מגלמות את התועלת הקיימת במצב קודם כמקרקעין שכוללים פיתוח....


המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין אביטל שרייבר - מס' תיק: 1/28/2023 אליאב זהבה ואח' נגד רות נתניאן ואח' | 03/06/2024

האם הרחבות הדירה המתוכננות על ידי הנתבעים עלולות לגרום לפגיעה מהותית בדירות התובעים.

לפסק הדין


המפקח על רישום מקרקעין ארז שטיינברג - מס' תיק: 7/282/2022 שובל הכפר 6 בע"מ נגד רבוע כחול נדל"ן בע"מ | 03/06/2024

תביעה כספית לתשלום הפרשי דמי ניהול ואחזקה

לפסק הדין


המפקח על רישום מקרקעין מאיר פורת - מס' תיק: 6/712/2022 עו"ד וכמן זאב נגד אסרף רפאל | 03/06/2024

תביעה לסילוק יד מחניות הממוקמות במרתף הבית המשותף, הידועות כחניות מספר 12 ו - 13 וקבלת דמי שימוש ראויים

לפסק הדין


המפקחת על רישום מקרקעין ציפי קוינט שילוני - מס' תיק: 3/211/2021 קרן אינס ואח' נגד אלבז רפאל ואח' | 03/06/2024

בהתאם לסעיף 3(ב) לתקנון המצוי המופיע בתוספת לחוק המקרקעין התשכ"ט- 1969 : "בעל דירה זכאי לדרוש מבעל דירה אחרת שיבצע תיקון בדירה האחרת, שאי ביצועו עלול לפגוע בדירתו של דורש התיקון". בהתאם לסעיף זה זכאי בעל דירה בבית המשותף לדרוש מבעל דירה אחרת למנוע רטיבות בדירתו, אשר מקורה בדירתו של בעל הדירה האחרת, ואף לחייבו לתקן את כל הדרוש תיקון בדירתו לצורך כך.


ילקוט הפרסומים 12405 - הודעה בדבר מקומות ציבוריים בעיריית רמת השרון שהושלמה בהם חובת ביצוע התאמות הנגישות בתקופה שהסתיימה ביום י"ב באייר התשפ"ד (20 במאי 2024) לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות  | 26/05/2024

לילקוט הפרסומים


ילקוט הפרסומים 12401 - הודעות מאת הוועדות המחוזיות  | 26/05/2024

לילקוט הפרסומים


ערר 85027/23 - מ.ע.ג.ן ייעוץ וניהול נכסים בע"מ נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה - בני ברק | 26/05/2024

קביעות השמאית המכריעה במקרה שבפנינו, נשענות על מסד עובדתי הולם. קביעותיה של השמאית המכריעה הנכבדה, נסמכות על המסכת העובדתית והתכנונית שהובאה בעמודים שקדמו לפרק ההכרעה בשומה המכרעת. בהעדר פגם מהותי בשומה המכרעת לא מצאנו הצדקה להתערבותנו בהכרעה המקצועית, האובייקטיבית והניטרלית של השמאית המכריעה הנכבדה בכל הנוגע ל"מצב הקודם", לפיה החלופה הכלכלית המועדפת הינה הריסת המבנה הקיים שנבנה בשנות החמישים, וניצול הקרקע הריקה לבנייה לפי מלוא זכויות הבנייה המותרות על פי תכנית בב/105/א'.


נדלן היום
כפר כנא - רובע עירוני חדש הכולל 2,235 יח"ד | 01/02/2021
הוועדה המחוזית הפקידה תוכנית להקמת רובע הכולל גם 129,000 מ"ר עבור מבני ציבור, כ-4,100 מ"ר עבור שטחי מסחר וכ-132 דונם שטחים ציבוריים פתוחים - מתוכ...
התחדשות עירונית בחולון: עד 60 אלף דירות חדשות | 31/01/2021
תוכנית התחדשות ענקית בעיר חולון -  הבנויה ברחובות הראשיים תגיע עד 10 קומות