סגור
שלום רב,
אנו מבקשים להזכירך כי המנוי שלך על מערכת מקרקעין עומד להסתיים בתאריך  ( נותרו  ימים)
לידיעתך, עם קבלת אישורך לחידוש ההתקשרות, המערכת תמשיך להיות זמינה עבורך גם לאחר מועד התפוגה שצוין לעיל.

להלן מספר אפשרויות לחידוש המנוי :
1) נא שלחו אלי בדוא"ל הזמנה לאישור. הקש כאן
2) מעונין שנחזור אליך טלפונית? - הקש כאן תוך ציון שעת התקשרות המועדפת עליך.
3) פנה ישירות למנהל הלקוח שלך בטל' 1-800-800-166 שלוחה 870 בין השעות 09:00 - 17:30
שלום רב,
אנו מבקשים להודיעך כי תוקפו של המנוי שלך על המערכת הסתיים.
בכדי להמשיך וליהנות מהשירותים המגוונים של המערכת אנו מזמינים אותך
להיעזר באחת מהאפשרויות הבאות:
1) נא שלחו אלי בדוא"ל הזמנה לאישור. הקש כאן
2) מעונין שנחזור אליך טלפונית? - הקש כאן תוך ציון שעת התקשרות המועדפת עליך.
3) פנה ישירות למנהל הלקוח שלך בטל' 1-800-800-166 שלוחה 870 בין השעות 09:00 - 17:30
שלום רב,
אנו מבקשים להודיעך כי המנוי שלך על המערכת הוקפא היות וטרם הוסדר התשלום.
בכדי להמשיך וליהנות מהשירותים המגוונים של המערכת אנו מזמינים אותך להיעזר באחת מהאפשרויות הבאות להשלמת הליך התשלום:
1) מעונין שנחזור אליך טלפונית? - הקש כאן תוך ציון שעת התקשרות המועדפת עליך.
2) פנה ישירות למנהל הלקוח שלך בטל' 1-800-800-166 שלוחה 870 בין השעות 09:00 - 17:30
שלום רב,
אנו מבקשים להודיעך כי רשיון רכיב המורפולוגיה שברשותך עומד לפוג.
לפרטים נוספים פנה אל מחלקת שירות הלקוחות בטלפון : 03-5680885
שלום רב,
לקבלת קוד גישה, הינך מוזמן להתקשר אל מחלקת שירות הלקוחות בטלפון : 03-5680885
שלום רב,
כל הרשאות ההתחברות נוצלו

חדשות מקרקעין עוד
המפקחת על רישום מקרקעין יעל ליבוביץ. תיק: 8/724/2018. סעדי כלפו ואח' נ' אלגאוי יוסף ואח' | 02/03/2021

נדחתה תביעה בה התבקש ביהמ"ש להורות לנתבעים להרוס רכיבי בניה שונים שנבנו עפ"י הנטען ללא הסכמות התובעים
בקבעו כי שוכנע כי הצדדים הסכימו לאפשר בניה כל צד למשנהו לרבות במסגרת תוכנית שינויים וכי מדובר בשינויים מינוריים.
נקבע כי כל עוד לא הושלמה ההפקעה השטח שאמור להיות מופקע שייך לתובעים.

לפסק הדין


רע"פ 8609-20 - עווד אבו פרג' נ' מנהל היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבנייה | 01/03/2021

להחלטה


ת"א 22184-12-16 בית ארלוזורוב חברה בע"מ נ' רשות מקרקעי ישראל מחוז מרכז | 25/02/2021

לפסק הדין


ת"א 40565-12-15 - נוב ואח' נ' מושב עובדים ואח' | 25/02/2021

לפסק הדין


צו התכנון והבנייה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה מס' 2), התשפ"א-2021  | 25/02/2021

לקובץ התקנות


קובץ התקנות 9208 - צו התכנון והבנייה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה מס' 3) | 25/02/2021

לקובץ התקנות


השכרה בימי קורונה - השפעת מגפת COVID-19 על הסכמים להשכרת נכסים מסחריים, מאת עמית יריב | 24/02/2021

מאמר זה בוחן את הסוגיות המשפטיות שמעוררת מגפת קורונה במערכת היחסים שבין משכירים ובין שוכרים של נכסים עסקיים, ואת האיזון שמנסים בתי המשפט לערוך בין האינטרסים המתנגשים של שתי קבוצות אלה, שמצאו את עצמן, על לא עוול בכפן, משני עברי המתרס המשפטי

למאמר המלא.


תקפו של משכון לא רשום, מאת עו"ד אבי וינרוט ועו"ד אריק מגידיש  | 24/02/2021

זכות בעלות במקרקעין שנמכרה ולא נרשמה במרשם המקרקעין גוברת על עיקול מאוחר יותר שהוטל על זכויות המוכר. האם דין זה חל אף ביחס למשכון או משכנתה שלא נרשמו, או שמא המחדל לרשום את המשכון מביא לכך שהעיקול יגבר עליו?

למאמר המלא


הקצאה רובדית של שטחי ציבור מבונים, מאת עו"ד מורן מרוז | 24/02/2021

מאמר זה דן במצב הנוכחי של דיני ההפקעות במדינת ישראל, והאם הקצאה רובדית מהווה פתרון סביר ליצירת שטחי ציבור בערים צפופות. המאמר עוסק במתח השורר בין הקניין הציבורי לקניין הפרטי, ועל היבטים המשפטיים המתעוררים לאור דרישת הרשויות להקצאות של שטחים אלו לצרכי ציבור

למאמר המלא


העסקה ביתית ודיני ארנונה, מאת עו"ד ורו"ח ארז בוקאי  | 24/02/2021

משבר הקורונה המתמשך והשלכותיו הכלכליות החמורות הביאו לעלייה חדה בדפוס של העסקה מהבית. להתרחבות השימוש במודל זה השלכות משפטיות מהותיות, בתחומים רבים, כגון משפט העבודה, מיסוי, רישוי וארנונה עירונית. מאמר זה מתייחס לתופעת ההעסקה הביתית במישור דיני הארנונה המצויים והרצויים

למאמר המלא.


חובת מחזיק או בעלים בנכס להודיע בכתב על חדילת החזקה אל מול ידיעה קונסטרוקטיבית של הרשות המקומי | 24/02/2021

מאמר זה סוקר את התפתחות ההלכה הפסוקה בסוגיה זו ובוחן אימתי רשאית רשות מקומית להמשיך ולהסתמך בחיוביה על הרישום בספריה ומתי אי-ביצוע בדיקה אקטיבית יזומה, באשר לבעלות או להחזקה בנכס, תצדיק את הפסקת חיובו של נישום בתשלום ארנונה בדיעבד, אף שלא מסר לה הודעה בכתב, כנדרש על-פי הוראת סעיף 325 לפקודת העיריות (נוסח חדש).

למאמר המלא


ע"א 9817-17 - מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב נ' מיטל אביבי רייך  | 23/02/2021

צו הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית (הכרזה על מתחמים לפינוי ובינוי במסלול רשויות מקומיות) (הוראת שעה מס' 2), התשפ"א-2021  | 18/02/2021

לקובץ התקנות


צו הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית (הכרזה על מתחמים לפינוי ובינוי במסלול מיסוי) (הוראת שעה מס' 10), התשפ"א-2021  | 18/02/2021

לקובץ התקנות


צו התכנון והבנייה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה מס' 2), התשפ"א-2021  | 18/02/2021

לקובץ התקנות


בר"מ 6526-19 - הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים נ' רות נקר  | 18/02/2021

לפסק הדין


נדלן היום
כפר כנא - רובע עירוני חדש הכולל 2,235 יח"ד | 01/02/2021
הוועדה המחוזית הפקידה תוכנית להקמת רובע הכולל גם 129,000 מ"ר עבור מבני ציבור, כ-4,100 מ"ר עבור שטחי מסחר וכ-132 דונם שטחים ציבוריים פתוחים - מתוכ...
התחדשות עירונית בחולון: עד 60 אלף דירות חדשות | 31/01/2021
תוכנית התחדשות ענקית בעיר חולון -  הבנויה ברחובות הראשיים תגיע עד 10 קומות