סגור
שלום רב,
אנו מבקשים להזכירך כי המנוי שלך על מערכת מקרקעין עומד להסתיים בתאריך  ( נותרו  ימים)
לידיעתך, עם קבלת אישורך לחידוש ההתקשרות, המערכת תמשיך להיות זמינה עבורך גם לאחר מועד התפוגה שצוין לעיל.

להלן מספר אפשרויות לחידוש המנוי :
1) נא שלחו אלי בדוא"ל הזמנה לאישור. הקש כאן
2) מעונין שנחזור אליך טלפונית? - הקש כאן תוך ציון שעת התקשרות המועדפת עליך.
3) פנה ישירות למנהל הלקוח שלך בטל' 1-800-800-166 שלוחה 870 בין השעות 09:00 - 17:30
שלום רב,
אנו מבקשים להודיעך כי תוקפו של המנוי שלך על המערכת הסתיים.
בכדי להמשיך וליהנות מהשירותים המגוונים של המערכת אנו מזמינים אותך
להיעזר באחת מהאפשרויות הבאות:
1) נא שלחו אלי בדוא"ל הזמנה לאישור. הקש כאן
2) מעונין שנחזור אליך טלפונית? - הקש כאן תוך ציון שעת התקשרות המועדפת עליך.
3) פנה ישירות למנהל הלקוח שלך בטל' 1-800-800-166 שלוחה 870 בין השעות 09:00 - 17:30
שלום רב,
אנו מבקשים להודיעך כי המנוי שלך על המערכת הוקפא היות וטרם הוסדר התשלום.
בכדי להמשיך וליהנות מהשירותים המגוונים של המערכת אנו מזמינים אותך להיעזר באחת מהאפשרויות הבאות להשלמת הליך התשלום:
1) מעונין שנחזור אליך טלפונית? - הקש כאן תוך ציון שעת התקשרות המועדפת עליך.
2) פנה ישירות למנהל הלקוח שלך בטל' 1-800-800-166 שלוחה 870 בין השעות 09:00 - 17:30
שלום רב,
אנו מבקשים להודיעך כי רשיון רכיב המורפולוגיה שברשותך עומד לפוג.
לפרטים נוספים פנה אל מחלקת שירות הלקוחות בטלפון : 03-5680885
שלום רב,
לקבלת קוד גישה, הינך מוזמן להתקשר אל מחלקת שירות הלקוחות בטלפון : 03-5680885
שלום רב,
כל הרשאות ההתחברות נוצלו

חדשות מקרקעין עוד
ע"א 6145/19 - גלריית קריאף מרדכי תל-אביב נ' פול סמדג'ה ואח'  | 09/05/2021

לפסק הדין


דנ"ם 4753/19 - עיריית הרצליה ואח' נ' הוועדה לתכנון מתחמים מועדפים לדיור ואח' | 09/05/2021

לפסק הדין


עע"מ 1461-20 אנטרים אינווסטמנטס (ישראל) בע"מ נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים  | 06/05/2021

לפסק הדין


הודעות מאת הוועדות המקומיות לפי חוק התכנון והבנייה | 03/05/2021

לילקוט הפרסומים


בג"ץ 5435/14 - עמותת כפר דהמש ואח' נ' ממשלת ישראל | 29/04/2021

לפסק הדין


עע"מ 7834/19 - ועדת ההשגות לפי סעיף 9א לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) 1943 נ' השקעות טאורו בע"מ ואח' | 28/04/2021

הערעור עוסק ביחס שבין תביעה לפיצויי הפקעה מכוח פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943 ותביעה לפיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

לפסק הדין


ו"ע 50568-03-19 - מ.ע.ג.ן - יעוץ וניהול נכסים בע"מ ואח' נ' מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב | 27/04/2021

דחיית בקשה לתיקון שומה לפי סעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין בעקבות פסק דין בנוגע לתשלום שומת מס ערך מוסף עבור שירותי בניה, תוך קביעה כי אינן מותרות בניכוי

לפסק הדין


רע"א 2776/21 - פולק ואח' נ' קבוצת כוכב נדל"ן בע"מ | 27/04/2021

להחלטה


ע"א 2627/11 - עו"ד א. דיבון חברה לנאמנות בע"מ נ' רשות מקרקעי ישראל ואח' | 27/04/2021

להחלטה


רשות המסים בישראל - הוראת הקבע לעניין רכישת דירה חלופית שתיחשב כדירה יחידה למשפרי דיור תחל ברכישות שיבוצעו החל מה- 7.7.2021 | 26/04/2021

לחוזר רשות המסים


ת"צ 29851-04-16 - תנועת אומ"ץ נ' רשות מקרקעי ישראל ועיריית תל אביב-יפו | 26/04/2021

לפסק הדין


ת"א 9143-02-17 - מירזייב ואח' נ' באבאדז'נוב רושל בע"מ ואח' | 26/04/2021

לפסק הדין


תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 4), התשפ"א-2021 | 26/04/2021

לקובץ התקנות


עא 4298/18 - מנהל מיסוי מקרקעין ת"א נגד רועי בלנק | 22/04/2021

לפסק הדין


רשות המסים בישראל - החלטת מיסוי 6642/21 - הנושא: תחולת סעיף 62 לחוק מיסוי מקרקעין כשהדירה נרכשה בכספים שהתקבלו במתנה מהורה החלטת מיסוי שלא בהסכם | 22/04/2021

לחוזר רשות המסים


רשות המסים בישראל - החלטת מיסוי 1105/21 - הגדרת "מקרקעין לצרכי דיור להשכרה" בסעיף 64 א2 לפקודה ומבחן שווי נכסי הקרן החלטת מיסוי בהסכם | 22/04/2021

לחוזר רשות המסים


תלה"מ 60777-07-20 - פלוני נ' פלונים | 21/04/2021

האם דירה שרשומה על שם אחות בן הזוג ונעשה בה שימוש על ידי הצדדים היא דירתםשל הצדדים ולא דירת האחות למרות הבעלות הרשומה בלשכת רישום מקרקעין? האם יש להיענות לבקשת האחות לסלק ידה של גיסתה לשעבר מהדירה ולחייבה בדמי 6 שימוש?

לפסק הדין


רע"א 4821/20 - . מוחמד תאופיק אבו ראס ואח' נ' רשות הפיתוח – מנהל מקרקעי ישראל ואח' | 12/04/2021

להחלטה


טיוטת תקנות התכנון והבנייה (בעל דירה הרשאי להגיש תכנית בבית משותף) (תיקון), התשפ"א – 2021  | 11/04/2021

לטיוטת התקנות


טיוטת תקנות מיסוי מקרקעין (סדרי הדין בפני ועדות ערר) (תיקון), התשפ"א-2021 | 29/03/2021

לטיוטת התקנות


בר"מ 7255-17 הוועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב נ' אורלי בורשטיין ואח' | 25/03/2021

לפסק הדין


תזכיר חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 128), התשפ"א–2020 - דוח להערכת השפעות רגולציה | 25/03/2021

לתזכיר החוק


נדלן היום
כפר כנא - רובע עירוני חדש הכולל 2,235 יח"ד | 01/02/2021
הוועדה המחוזית הפקידה תוכנית להקמת רובע הכולל גם 129,000 מ"ר עבור מבני ציבור, כ-4,100 מ"ר עבור שטחי מסחר וכ-132 דונם שטחים ציבוריים פתוחים - מתוכ...
התחדשות עירונית בחולון: עד 60 אלף דירות חדשות | 31/01/2021
תוכנית התחדשות ענקית בעיר חולון -  הבנויה ברחובות הראשיים תגיע עד 10 קומות