סגור
שלום רב,
אנו מבקשים להזכירך כי המנוי שלך על מערכת מקרקעין עומד להסתיים בתאריך  ( נותרו  ימים)
לידיעתך, עם קבלת אישורך לחידוש ההתקשרות, המערכת תמשיך להיות זמינה עבורך גם לאחר מועד התפוגה שצוין לעיל.

להלן מספר אפשרויות לחידוש המנוי :
1) נא שלחו אלי בדוא"ל הזמנה לאישור. הקש כאן
2) מעונין שנחזור אליך טלפונית? - הקש כאן תוך ציון שעת התקשרות המועדפת עליך.
3) פנה ישירות למנהל הלקוח שלך בטל' 1-800-800-166 שלוחה 870 בין השעות 09:00 - 17:30
שלום רב,
אנו מבקשים להודיעך כי תוקפו של המנוי שלך על המערכת הסתיים.
בכדי להמשיך וליהנות מהשירותים המגוונים של המערכת אנו מזמינים אותך
להיעזר באחת מהאפשרויות הבאות:
1) נא שלחו אלי בדוא"ל הזמנה לאישור. הקש כאן
2) מעונין שנחזור אליך טלפונית? - הקש כאן תוך ציון שעת התקשרות המועדפת עליך.
3) פנה ישירות למנהל הלקוח שלך בטל' 1-800-800-166 שלוחה 870 בין השעות 09:00 - 17:30
שלום רב,
אנו מבקשים להודיעך כי המנוי שלך על המערכת הוקפא היות וטרם הוסדר התשלום.
בכדי להמשיך וליהנות מהשירותים המגוונים של המערכת אנו מזמינים אותך להיעזר באחת מהאפשרויות הבאות להשלמת הליך התשלום:
1) מעונין שנחזור אליך טלפונית? - הקש כאן תוך ציון שעת התקשרות המועדפת עליך.
2) פנה ישירות למנהל הלקוח שלך בטל' 1-800-800-166 שלוחה 870 בין השעות 09:00 - 17:30
שלום רב,
אנו מבקשים להודיעך כי רשיון רכיב המורפולוגיה שברשותך עומד לפוג.
לפרטים נוספים פנה אל מחלקת שירות הלקוחות בטלפון : 03-5680885
שלום רב,
לקבלת קוד גישה, הינך מוזמן להתקשר אל מחלקת שירות הלקוחות בטלפון : 03-5680885
שלום רב,
כל הרשאות ההתחברות נוצלו

חדשות מקרקעין עוד
האם ניתן להשיג צדק במקרקעי ישראל בהליכי השגות? מאת שושי שרביט שפירא | 19/05/2022

מאמר זה סוקר את השינויים שחלו עם השנים במעמד ועדת ההשגות בפרט ובהליכי ההשגה בכלל, את הניסיונות השונים להתמודד עימם ואת מורת הרוח של חלק מחברי ועדת ההשגות המתבטאת בהחלטות הוועדה. בנוסף, אציע מספר הצעות לשינויים נדרשים לצורך ייעול הליכי ההשגות, הן לעניין שיפור לוחות הזמנים וצמצום רגולציה והן לעניין מתן אפשרות לקבלת החלטות בלתי תלויות בהליכי ההשגה.


ילקוט הפרסומים 10530 | 19/05/2022

הודעות מאת הוועדה המחוזית
הודעות מאת הוועדות המקומיות

לילקוט הפרסומים


ילקוט הפרסומים 10531 | 19/05/2022

הודעות לפי החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור
הודעות מאת הוועדה המחוזית
הודעות מאת הוועדות המקומיות

לילקוט הפרסומים


ילקוט הפרסומים 15033  | 19/05/2022

הודעות מאת הוועדות המקומיות לפי חוק התכנון והבנייה

לילקוט הפרסומים


25032/10/21 - קבוצת גולד בונד בע"מ נ' מנהל הארנונה בעיריית חיפה | 18/05/2022

כל העוסק בתחום המיסוי המוניציפאלי יודע שבפועל לא כך הדבר, ומספרם הרב של ההליכים בענייני ארנונה מעיד על כך. כך ניתן לראות כי צווי הארנונה, לרבות זה של חיפה, כוללים סיווגים רבים, ההגדרות אינן מובנות דיין ולא תמיד ניתן להסביר את ההיגיון והתכליות של הסיווגים השונים. העיר על כך בית המשפט העליון מספר רב של פעמים, אך לצערנו המצב טרם השתנה. הגיע העת כי הרשויות המקומיות ובהן עיריית חיפה ישקלו את ההערות שבפסיקה וימצאו את הדרך לתקן את דיני הארנונה ואת צווי המסים באופן שיתיישב עם התכליות הנדרשות מדיני המס ובמיוחד עם הצורך בחקיקה...


עע"מ 5454/21 - כפר אז"ר נ' ועדת המשנה למסמכים לפני ביצוע ואח' | 18/05/2022

אם כן, הוועדה הייתה מוסמכת לסטות מהשיקוע שנקבע בתכנית 1004, בהתקיים התנאים שנקבעו בסעיף הגמישות בתת"ל. יתר על כן, לא רק שלא נפל פגם במישור הסמכות, גם לא מצאתי כי נפל בהחלטה שהתקבלה לגופה פגם אחר המצדיק התערבות בה. אין מנוס בעניין זה מלחזור על ההלכה עליה חזר בית משפט זה פעמים רבות, לפיה בית משפט הבוחן החלטה מנהלית אינו שם את שיקול דעתו במקום הרשות המנהלית אשר מופקדת על ההחלטה, ואינו בוחן אם ניתן היה לקבל החלטה נבונה או יעילה יותר. בית המשפט בוחן את סבירות ההחלטה ואם נפלו פגמים בהליך המצדיקים את ביטולה (בג"ץ...


ו"ע 58771-02-20 מזרחי נ' מנהל מיסוי מקרקעין - חיפה | 17/05/2022

לאיזה שווי רכישה זכאי המוכר בחישוב מס השבח בעסקת המכירה של החנות השנייה?

לפסק הדין


ת"א 35561/03/16 - דניאלי ואח' נ' שולומוב ואח'  | 17/05/2022

האם בנסיבות העניין עומדת לנתבעת 2 הגנת תקנת השוק במקרקעין, כמפורט בסעיף 10 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

לפסק הדין


מפקח על רישום מקרקעין - מס' תיק: 8/505/2020 - יוגב ויינשטין ואח' נ' שטינברג ניסן | 16/05/2022

האם יש להורות לנתבעת להרוס את הבנייה שביצעה ברכוש המשותף המשמשת כמשרד אדריכלים, והאם יש ליתן צו מניעה קבוע שיאסור עליה לבנות בשטח החצר כל עוד אין בידיה הסכמות בהיקף שנקבע בחוק המקרקעין, התשכ"ט 1969

לפסק הדין


רע"א 2931/22 - אורן הסלע בניה והשקעות בע"מ נ' נציגות הבית המשותף של בניין הגילה 9, נתניה ואח' | 16/05/2022

בענייננו נקבע על-ידי בית המשפט המחוזי כי הליקוי בחיפוי הבניין הוא "ליקוי בטיחותי ולא רק אסתטי" (ההדגשה במקור), אשר יש בו כדי לסכן חיים. וכלשון בית המשפט המחוזי: "העובדה שעד כה לא התנתקו אריחים אינה ערובה לעתיד, לבטח כאשר גם מומחה הנתבעת [המבקשת בענייננו] סבור שהליקוי בטיחותי" (סעיף 63 לפסק הדין). בנסיבות אלה, למשיבים אינטרס ברור בביצוע מיידי של פסק הדין, ובמאזן האינטרסים שבין הצדדים, בהעדר טענה ממשית לקיומו של קושי להיפרע מן המשיבים, גובר אינטרס המשיבים לתיקון הליקויים. מטעם זה אין לקבל גם את הבקשה...


בג"ץ 7841/19 - ארגון עמק שווה ואח' נ' ממשלת ישראל ואח'  | 15/05/2022

במוקד העתירות האיזון שבין פיתוח התיירות והנגשתם של האתרים המקודשים בלב העיר העתיקה ירושלים, לבין שימור אופיים הייחודי והנוף הקיים מזה מאות שנים.

לפסק הדין


מפקח על רישום מקרקעין - מס' תיק: 12/99/2021 - ישראל מגיד נ' אורי סרור | 15/05/2022

הגיזום הנדרש מאפשר לאזן היטב בין זכויותיהם הקנייניות של שני הצדדים: מחד, זכותו של הנתבע להנות מקיומו של עץ מלבלב ונושא פירות בחצר גינתו; ומצד שני זכות הנתבע להמשיך ולהנות מהנוף שנשקף ממרפסת דירתו עת רכש אותה, כיום ובעתיד

לפסק הדין


הודעות מאת הוועדות המקומיות לפי חוק התכנון והבנייה  | 15/05/2022

לילקוט הפרסומים


הודעות על החלטות בעניין חלוקה לאזורים בתחום הרשויות המקומיות וקביעת שיעור היטל השבחה בתוכנית פינוי ובינוי לפי חוק התכנון והבנייה (אזור, פתח תקווה, בית דגן)  | 15/05/2022

לילקוט הפרסומים


נדלן היום
כפר כנא - רובע עירוני חדש הכולל 2,235 יח"ד | 01/02/2021
הוועדה המחוזית הפקידה תוכנית להקמת רובע הכולל גם 129,000 מ"ר עבור מבני ציבור, כ-4,100 מ"ר עבור שטחי מסחר וכ-132 דונם שטחים ציבוריים פתוחים - מתוכ...
התחדשות עירונית בחולון: עד 60 אלף דירות חדשות | 31/01/2021
תוכנית התחדשות ענקית בעיר חולון -  הבנויה ברחובות הראשיים תגיע עד 10 קומות