חברת אאורה קיבלה היתר להתחלת השלב הראשון להקמת 687 יחידות דיור בעלות כוללת של כ-850 מיליון שקל. הפרויקט כולל 6 מגדלים עד 20 קומות