סגור
שלום רב,
אנו מבקשים להזכירך כי המנוי שלך על מערכת מקרקעין עומד להסתיים בתאריך  ( נותרו  ימים)
לידיעתך, עם קבלת אישורך לחידוש ההתקשרות, המערכת תמשיך להיות זמינה עבורך גם לאחר מועד התפוגה שצוין לעיל.

להלן מספר אפשרויות לחידוש המנוי :
1) נא שלחו אלי בדוא"ל הזמנה לאישור. הקש כאן
2) מעונין שנחזור אליך טלפונית? - הקש כאן תוך ציון שעת התקשרות המועדפת עליך.
3) פנה ישירות למנהל הלקוח שלך בטל' 1-800-800-166 שלוחה 870 בין השעות 09:00 - 17:30
שלום רב,
אנו מבקשים להודיעך כי תוקפו של המנוי שלך על המערכת הסתיים.
בכדי להמשיך וליהנות מהשירותים המגוונים של המערכת אנו מזמינים אותך
להיעזר באחת מהאפשרויות הבאות:
1) נא שלחו אלי בדוא"ל הזמנה לאישור. הקש כאן
2) מעונין שנחזור אליך טלפונית? - הקש כאן תוך ציון שעת התקשרות המועדפת עליך.
3) פנה ישירות למנהל הלקוח שלך בטל' 1-800-800-166 שלוחה 870 בין השעות 09:00 - 17:30
שלום רב,
אנו מבקשים להודיעך כי המנוי שלך על המערכת הוקפא היות וטרם הוסדר התשלום.
בכדי להמשיך וליהנות מהשירותים המגוונים של המערכת אנו מזמינים אותך להיעזר באחת מהאפשרויות הבאות להשלמת הליך התשלום:
1) מעונין שנחזור אליך טלפונית? - הקש כאן תוך ציון שעת התקשרות המועדפת עליך.
2) פנה ישירות למנהל הלקוח שלך בטל' 1-800-800-166 שלוחה 870 בין השעות 09:00 - 17:30
שלום רב,
אנו מבקשים להודיעך כי רשיון רכיב המורפולוגיה שברשותך עומד לפוג.
לפרטים נוספים פנה אל מחלקת שירות הלקוחות בטלפון : 03-5680885
שלום רב,
לקבלת קוד גישה, הינך מוזמן להתקשר אל מחלקת שירות הלקוחות בטלפון : 03-5680885
שלום רב,
כל הרשאות ההתחברות נוצלו
הדרכה פנים ארגונית הדרכה
עורכי הדין של "כל עובד" אצלך בארגון אחד על אחד
להדרכות


חדשות מקרקעין עוד
תקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה) (הוראת שעה), התשע"ז-2017  | 21/02/2017

לתקנות


צו התכנון והבנייה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה), התשע"ז-2017  | 21/02/2017

לצו


צו התכנון והבנייה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה מס' 3), התשע"ז-2017  | 21/02/2017

לצו


צו התכנון והבנייה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה מס' 2), התשע"ז-2017  | 21/02/2017

לצו


תזכיר חוק התכנון והבניה (תיקון מס'_), התשע"ז-2017 | 21/02/2017

לתזכיר החוק


על האינטרס הציבורי ומוסדות התכנון, מאת עו"ד רון צין ועו"ד שמואל זינגר | 16/02/2017

מאמר זה סוקר את מעמדו של ה"אינטרס הציבורי" ברגולציה התכנונית. מציג את עמימותו של "אינטרס" זה, את הקושי שבאבחונו בעזרת כלים מהותיים-נורמטיביים ואת בחירתו של המחוקק במנגנון פרוצדורלי לקביעת האינטרס הציבורי בתחום התכנון. מנגנון זה מבוסס על הפקדת ההחלטה התכנונית בידי מוסדות תכנון אשר הרכבם מייצג אינטרסים ציבוריים שונים האמורים לבוא לידי ביטוי בהחלטותיהם. המאמר מציע מודלים שונים של ייצוג האינטרס הציבורי דרך זהות ההרכב המופקד עליו, ונציע לסווג את מוסדות התכנון בהתאם למודל זה.


הזכות לעיין בהיתר בנייה לפני ואחרי הרפורמה בתכנון ובנייה, מאת עו"ד קייס נאסר  | 16/02/2017

המאמר עוסק בתקנות חדשות שהותקנו במסגרת הרפורמה המקיפה בתחום התכנון והבנייה שבאה לקדם, בין השאר, יעילות, שירות לאזרח ושקיפות. האינטרס העיקרי שסעיפי התקנות שנדונו ברשימה זו משרתות הוא השקיפות. מדובר באינטרס חשוב ורם מעלה. עם זאת, התקנות החדשות מותירות שורה של שאלות כבדות משקל. חלק מהשאלות נוגע לפרשנות התקנות, והחלק האחר נוגע ליישומן בפועל. מצופה שהדין בנוגע לשאלות אלה ייקבע בבוא העת כאשר החלטה בבקשת חיסיון תעמוד, אם בכלל, לביקורת שיפוטית.


נדלן היום
עסקאות בולטות: בכמה נמכרה דירת 2.5 חדרים ברחוב עמנואל הרומי בתל אביב? | 24/02/2017
Bizportal ליקט את העסקאות הבולטות שסגרו המתווכים בשבוע החולף
ההצעה לתיקון חוק מיסוי דירה שלישית שהונחה היום על שולחן הכנסת | 23/02/2017
החוק למיסוי דירה שלישית ממשיך להוביל ליצירתיות מצד הגורמים השונים בניסיון למזער נזקים. היום הגיש ח"כ מיקי זהר הצעה לתיקון החוק 
בראק אן.וי רכשה 320 דירות באסן גרמניה בכ-23.6 מיליון אירו | 23/02/2017

שיעור התפוסה בנכסים עומד על כ-95%. דמי השכירות השנתיים (ברוטו) המתקבלים מכלל יחידות הדיור מסתכמים בכ-5.6 מיליון שקל (כ-1.42 מיליון אירו) 

...