סגור
שלום רב,
אנו מבקשים להזכירך כי המנוי שלך על מערכת מקרקעין עומד להסתיים בתאריך  ( נותרו  ימים)
לידיעתך, עם קבלת אישורך לחידוש ההתקשרות, המערכת תמשיך להיות זמינה עבורך גם לאחר מועד התפוגה שצוין לעיל.

להלן מספר אפשרויות לחידוש המנוי :
1) נא שלחו אלי בדוא"ל הזמנה לאישור. הקש כאן
2) מעונין שנחזור אליך טלפונית? - הקש כאן תוך ציון שעת התקשרות המועדפת עליך.
3) פנה ישירות למנהל הלקוח שלך בטל' 1-800-800-166 שלוחה 870 בין השעות 09:00 - 17:30
שלום רב,
אנו מבקשים להודיעך כי תוקפו של המנוי שלך על המערכת הסתיים.
בכדי להמשיך וליהנות מהשירותים המגוונים של המערכת אנו מזמינים אותך
להיעזר באחת מהאפשרויות הבאות:
1) נא שלחו אלי בדוא"ל הזמנה לאישור. הקש כאן
2) מעונין שנחזור אליך טלפונית? - הקש כאן תוך ציון שעת התקשרות המועדפת עליך.
3) פנה ישירות למנהל הלקוח שלך בטל' 1-800-800-166 שלוחה 870 בין השעות 09:00 - 17:30
שלום רב,
אנו מבקשים להודיעך כי המנוי שלך על המערכת הוקפא היות וטרם הוסדר התשלום.
בכדי להמשיך וליהנות מהשירותים המגוונים של המערכת אנו מזמינים אותך להיעזר באחת מהאפשרויות הבאות להשלמת הליך התשלום:
1) מעונין שנחזור אליך טלפונית? - הקש כאן תוך ציון שעת התקשרות המועדפת עליך.
2) פנה ישירות למנהל הלקוח שלך בטל' 1-800-800-166 שלוחה 870 בין השעות 09:00 - 17:30
שלום רב,
אנו מבקשים להודיעך כי רשיון רכיב המורפולוגיה שברשותך עומד לפוג.
לפרטים נוספים פנה אל מחלקת שירות הלקוחות בטלפון : 03-5680885
שלום רב,
לקבלת קוד גישה, הינך מוזמן להתקשר אל מחלקת שירות הלקוחות בטלפון : 03-5680885
שלום רב,
כל הרשאות ההתחברות נוצלו

חדשות מקרקעין עוד
מתי יינתן פטור מהיטל השבחה למוסד ציבורי? מאת עו"ד עמיעד גולדברגר | 18/08/2019

סעיף 19(ב) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה קובע כי לא תחול חובת תשלום היטל השבחה בשל השבחה שהיא אחת מאלו המנויות בהוראות סעיפים (1)-(9). היינו, התוספת השלישית לחוק מונה מספר פטורים אפשריים. מאמר זה דן בסעיף המקנה פטור מהיטל השבחה למוסד ציבורי, מפרט את התנאים המנויים בסעיף הפטור, אשר בהתקיימם יהא זכאי מוסד ציבורי לקבלת פטור מלא מהיטל השבחה.


החלת מוסד הפרה-רולינג בדיני הארנונה מאת עו"ד ורו"ח ארז בוקאי | 18/08/2019

כיום, לא מוסדר בחקיקת דיני הארנונה מוסד החלטות מקדמיות (פרה-רולינג). זאת על אף העובדה כי תחום דיני הארנונה הינו תחום מורכב, הנעדר ודאות של ממש. מטרת מאמר זה הינה להציע מודל למתן החלטות מקדמיות בדיני הארנונה. מודל זה דומה במהותו למודל הקיים בדיני המס מעל עשור.

למאמר


"בניין" - הגיע העת לפרשנות חדשה מאת עו"ד אודהאל כהן | 18/08/2019

השאלה העומדת בבסיס מאמר זה היא : מהו "בניין " על פי החוק שבעטיו נדרש בעל הקרקע או בעל העניין בקרקע ( ברוב המקרים יזם) להיתר בנייה? האם כוונת המחוקק "לבניין " עפ"י ההיגיון והשכל הישר, היינו מבנה המחובר לקרקע חיבור של קבע, או לחילופין האם אובייקטים אחרים כגון סוכה ואך אובייקטים שאינם בניין כלל, כגון גנרטור המחובר לאדמה, יוגדרו עפ"י האדם הסביר כ"בניין", ועל כן טעונים היתר בנייה טרם נפנה למלאכת ההקמה?


שאלת סיווגו של איגוד המבצע פרויקט תמ"א כ"איגוד מקרקעין". מאת עו"ד עדי בן יאיר - יוסף | 18/08/2019

מאמר זה עוסק בשאלת מעמדה של חברה יזמית בפרויקט התחדשות עירונית כ"איגוד מקרקעין" בנקודות זמן מסוימות במהלך חייה כגון: לפני קבלת היתר הבנייה, לפני תחילת הבנייה או בסיומה, בראי פסק הדין בעניין איווגה וכן בשאלת התקיימותם של יסודות "יום המכירה" ו-"זכות במקרקעין" לצד המונח " איגוד מקרקעין" כהגדרתו בחוק.


ייעור לצורכי הציבור - האמנם? מאת עו"ד ד"ר עלא חיידר | 18/08/2019

מטרת המאמר היא להציג את המסגרת המשפטית (החוק והפסיקה) של נושא הייעור בישראל, תוך בחינת עמדת הפסיקה בנוגע לשתי שאלות: הראשונה, מה הוא המשקל שניתן לתוכנית המתאר הארצית ליער ולייעור תמ"א 22? השנייה: האם פעולת הייעור של קרקע שהופקעה לצורכי ציבור עונה על הדרישה ל"צורכי ציבור" בהתאם לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943. השאלה השנייה נשאלת בהקשר לקרקעות שהיו בבעלות אזרחי ותושבי ישראל הערבים.


ו"ע 860-09-17 - יוסף יקותיאלי ואח' נגד מנהל מיסוי מקרקעין חיפה | 12/08/2019

לפסק הדין


עע"מ 5213/17 - יהודה יזרעאלי ואח' נגד מועצה מקומית קריית טבעון ואח' | 08/08/2019

לפסק הדין


עע"מ 2605/18 - עיריית חיפה ואח' נגד המועצה הארצית לתכנון ובנייה ואח' | 31/07/2019

לפסק הדין


בג"ץ 4470/18 - עבד אל עזיז זעתרי ואח' נ' מדינת ישראל ואח' | 24/07/2019

לפסק הדין


נדלן היום
האוצר: המשקיעים ממשיכים לצאת משוק הדירות | 19/08/2019

מהסקירה שמתייחסת ליוני עולה כי חל גידול של 18% במכירת דירות חדשות ל-3.2 אלף דירות, בזכות עסקאות מחיר למשתכן; היקף הדירות שנמכרו (חדשות ויד 2) ...

מחירי הדירות עולים בקצב של 6% בשנה; מה הלאה? | 18/08/2019

במקביל, שכר הדירה מתייקר בקצב של 2.5% - ולהערכת לידר שוקי הון קצב העלייה יימשך בשנה הקרובה