הזוגות הצעירים ומשפרי הדיור הגדילו רכישות אך רצף הירידות ברכישות המשקיעים נמשך והגיע לשפל חדש - ירידה של 21% בשנת 2018