סגור
שלום רב,
אנו מבקשים להזכירך כי המנוי שלך על מערכת מקרקעין עומד להסתיים בתאריך  ( נותרו  ימים)
לידיעתך, עם קבלת אישורך לחידוש ההתקשרות, המערכת תמשיך להיות זמינה עבורך גם לאחר מועד התפוגה שצוין לעיל.

להלן מספר אפשרויות לחידוש המנוי :
1) נא שלחו אלי בדוא"ל הזמנה לאישור. הקש כאן
2) מעונין שנחזור אליך טלפונית? - הקש כאן תוך ציון שעת התקשרות המועדפת עליך.
3) פנה ישירות למנהל הלקוח שלך בטל' 1-800-800-166 שלוחה 870 בין השעות 09:00 - 17:30
שלום רב,
אנו מבקשים להודיעך כי תוקפו של המנוי שלך על המערכת הסתיים.
בכדי להמשיך וליהנות מהשירותים המגוונים של המערכת אנו מזמינים אותך
להיעזר באחת מהאפשרויות הבאות:
1) נא שלחו אלי בדוא"ל הזמנה לאישור. הקש כאן
2) מעונין שנחזור אליך טלפונית? - הקש כאן תוך ציון שעת התקשרות המועדפת עליך.
3) פנה ישירות למנהל הלקוח שלך בטל' 1-800-800-166 שלוחה 870 בין השעות 09:00 - 17:30
שלום רב,
אנו מבקשים להודיעך כי המנוי שלך על המערכת הוקפא היות וטרם הוסדר התשלום.
בכדי להמשיך וליהנות מהשירותים המגוונים של המערכת אנו מזמינים אותך להיעזר באחת מהאפשרויות הבאות להשלמת הליך התשלום:
1) מעונין שנחזור אליך טלפונית? - הקש כאן תוך ציון שעת התקשרות המועדפת עליך.
2) פנה ישירות למנהל הלקוח שלך בטל' 1-800-800-166 שלוחה 870 בין השעות 09:00 - 17:30
שלום רב,
אנו מבקשים להודיעך כי רשיון רכיב המורפולוגיה שברשותך עומד לפוג.
לפרטים נוספים פנה אל מחלקת שירות הלקוחות בטלפון : 03-5680885
שלום רב,
לקבלת קוד גישה, הינך מוזמן להתקשר אל מחלקת שירות הלקוחות בטלפון : 03-5680885
שלום רב,
כל הרשאות ההתחברות נוצלו
הדרכה פנים ארגונית הדרכה
עורכי הדין של "כל עובד" אצלך בארגון אחד על אחד
להדרכות


חדשות מקרקעין עוד
תזכיר חוק התכנית הכלכלית לשנים 2017 ו-2018 (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2016 - פיצויי הפקעה | 24/08/2016

לתזכיר החוק


תזכיר חוק התכנית הכלכלית לשנים 2017 ו-2018 (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2016 - תכנון ובנייה | 24/08/2016

לתזכיר החוק


חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, התשע"ו-2016  | 24/08/2016

לחוק


ע"א 8607/14 - אלי ראובן בניה והשקעות בע"מ נגד שר הבינוי והשיכון ואח' | 16/08/2016

לפסק הדין


ע"א 9033/14 - עו"ד מועין חורי ואח' נגד הקסטודיה די טרה סנטה ואח'  | 16/08/2016

לפסק הדין


חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 108 - הוראת שעה), התשע"ו-2016 | 08/08/2016

לחוק


רע"פ 5646/16 - נאסר רג'בי נגד הועדה המקומית לתכנון ובניה בירושלים | 16/08/2016

להחלטה


חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 107 והוראת שעה), התשע"ו-2016 | 08/08/2016

לחוק


"מתן "הקלות" לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965: הליכים מדיניות וביקורת", מאת פרופ' אהרן נמדר וד"ר עמיחי קרנר | 03/08/2016

מאמר זה יעסוק במכשיר הנקרא "הקלות" לפי חוק התכנון והבנייה, תשכ"ה 1965, בהליכים הקבועים בחוק לקבלתן ובמדיניות הנכונה שיש לנקוט לגבי מתן הקלות. עיקרון חשוב ביותר בדיני התכנון והבנייה הינו העיקרון כי בנייה ושימוש במקרקעין יהיו מותרים רק אם הם תואמים לתכנית ועולים בקנה אחד איתה. עיקרון זה המצוי בסעיף 145(ב) לחוק קובע כי מוסד תכנון לא יעניק היתר "אלא אם כן העבודה או השימוש שבעדם מבוקש ההיתר מתאימים לתכנית ולתקנות אחרות לפי חוק זה החלות על הקרקע או הבנין הנדונים". למרות האמור לעיל, חוק התכנון והבנייה...


"קבוצות רכישה – בדרך לרגולציה", מאת עו"ד אברהם ללום ועו"ד מיכאל ולנצ'יק  | 03/08/2016

מטרת מאמר זה הינה להציג את החשיבות של התערבות רגולטורית בתחום קבוצות הרכישה במטרה לתת הגנה חוזית ומשפטית לחברי קבוצות רכישה המתאגדים יחדיו לצורך רכישת דירה. המאמר מציג את צורת ההתאגדות במסגרת קבוצת רכישה והשוני בינה לבין רכישת דירה מקבלן, תוך בחינת הסיכויים מול הסיכונים בהם נושאים חברי קבוצות הרכישה. יצוין, כי הקמת פרויקטים במסגרת קבוצות רכישה אינה מוגבלת לפרויקטי מגורים בלבד (על אף שמרבית הפרויקטים במודל זה הינם למגורים), אלא משתרעת על תחומי נדל"ן נוספים, כגון: מסחר, משרדים ואף תעשייה, ואולם במאמר זה נתמקד רק...


"נחלה חקלאית היא כוי", מאת עו"ד אפרת אבירם ואש  | 03/08/2016

מאמר זה מבקש לבקר נוהג נפוץ בקרב רשויות המס, המבקשות לגבות מס שבח ומס רכישה בגין הסכמים בין צאצאי מחזיקים בנחלות חקלאיות שנפטרו, או בין כל הצאצאים לבין צד שלישי. הניתוח שיוצע להלן מבקש לבטל את פיצול האישיות - או שמא הדיסוננס הקוגניטיבי - בין כללי האל הורשה הבולטים במדיניות ניהול מקרקעי ישראל מסוג "נחלות חקלאיות" ובין דיני המס המעדיפים להתעלם מכללים אלו. מלומדים ואנשי מקצוע רבים מציגים הנחה מכללא, לכאורה בלי להרהר עליה, כי מדובר ב"נכס מקרקעין שהפך לנכס עיזבון", על כל המשתמע, לרבות חבות במיסוי מקרקעין....


"היטל השבחה בישראל: מותה של הלכת קנית? " מאת ד"ר ניר מועלם  | 03/08/2016

מערכת התכנון הישראלית הינה מורכבת מאוד ומלאה בחוסר ודאות משפטית. גם בעניין היטל ההשבחה מתקיים חוסר ודאות. עד כה לא מצא המחוקק לנכון להסירה. כך למשל, לא תמיד ברור מיהו הנישום החייב בתשלום ההשבחה, ומהו הדין במימוש חלקי, רב שלבי, או כזה המתאחר. לשם כך נועדו מוסדות הערר המקלים במעט את העול הפרשני. בין שרשרת תאונות חוסר הוודאות האופפות את חוק התכנון והבנייה, בולט חוסר הוודאות בגביית היטל השבחה מבר רשות, בעל חוזה פיתוח (בדרך כלל מהמינהל) או חקלאי הנמצא על הקרקע מכוח חוזי משבצת שונים. רבות דובר וסופר על הלכת קנית, אותה הלכה...


"דילמת הגמישות התכנונית אל מול היציבות בחוק התכנון והבנייה", מאת ד"ר בועז ברזילי שמאי מקרקעין | 03/08/2016

מטרת מאמר זה להציג את הניסיונות בישראל להתמודד עם דילמת הגמישות התכנונית. המאמר יתחיל בהצגת הרקע התיאורטי המבחין בין מערכות התכנון המוסדרות בחקיקה (בצד היציבות) לבין מערכות תכנון המבוססות על שיקול דעת (בצד הגמישות); לאחר מכן, המאמר מציג את הקושי להסדיר בחקיקה את קו הזהב בין הגישות, במסגרת הטענה שהחקיקה מהווה מסמך מילולי, הנשלט על ידי קבוצות מצומצמות ומתומרן על-ידן, באופן המטה את החקיקה לטובתן. המאמר מציג את שיטות המחקר את שיטות המחקר לבחינת טענה זו, כאשר מקרה הבוחן שהוצג יהיה בעל אופי מקומי ישראלי החקיקה במסגרת תכנית...


"העברת זכויות בפרויקטים של "התחדשות עירונית" " מאת עו"ד דורון כהן ועו"ד יוני כהן | 03/08/2016

נושא ההתחדשות העירונית מהווה אתגר של ממש לערים מזדקנות. התחדשות עירונית, בין אם במסגרת תמ"א 38 או הליך פינוי בינוי, בין אם במסגרת בניין בודד או מקבץ בניינים, הינה תהליך מורכב. תהליך זה הטומן בחובו היבטים סוציאליים וחברתיים חשובים, מחייב מענה בתחומים שונים הנדסיים, תכנוניים, מוניציפליים, כלכליים ומשפטיים, כמו גם יצירת שיתופי פעולה ותיאומים בין גורמים שונים ומציאת האיזונים הראויים בין האינטרסים השונים. נוכח מורכבות זו, הליכי ההתחדשות העירונית אורכים זמן רב. מאמר זה מתייחס למעמדו של בעל הדירה בתקופה ארוכה זו, ומזמין את...


נדלן היום
מדד קייס שילר: מחירי הבתים בארה"ב נרגעו בחודש יוני  | 30/08/2016
שינויים נוספים צפויים במסגרת תכנית 'מחיר למשתכן' - הנה הפרטים | 30/08/2016

קבלנים יקבלו מענק על הוספת דירות ויתחייבו להנחה; הלילה בחצות תיסגר ההרשמה לסדרה א'

נכסים ובנין: עלייה ברווח ובהכנסות ברבעון השני | 30/08/2016
הכלכלן הראשי באוצר: "הנתונים מראים על שינוי בציפיות בקרב חלק מהשוק בעניין עליית מחירי הדירות" - צפו בראיון  | 30/08/2016
בראיון ל-BizportalTV מתייחס יואל נוה, הכלכלן הראשי באוצר, לצמיחת המשק ולשוק הדיור