מדריך למשתמש לאיתור יעיל ומהיר של מידע

באפשרותך לאתר מידע במערכת במספר אופנים:

-     מנוע החיפוש

-      חיפוש משולב: אפשרויות החיפוש

-      חיפוש טקסטואלי - לפי מלל לחיפוש

-      חיפוש לפי אזכורי חקיקה

-      חיפוש לפי אזכורי פסיקה

-      חיפוש פסיקה

-      חיפוש חקיקה

-      חיפוש חוזרים

-      שמירת שאילתות והיסטוריית חיפושים

-      מסך תוצאות חיפוש

מנוע החיפוש:

באמצעות מנוע החיפוש ניתן לבצע חיפוש באחד או יותר ממאגרי המערכת. הכניסה אל החיפוש הראשי מתבצעת מדף הבית בסרגל העליון בכפתור "חיפוש"

או מכפתור "חיפוש מידע" בסרגל המידע המתחלף במרכז הדף.

 

 

 

 

חיפוש משולב: אפשרויות החיפוש

במסך החיפוש ניתן להגדיר את סוגי המאגרים עליהם יתבצע החיפוש (פסיקה, חקיקה וכו') החיפוש יכול להתייחס לכלל המאגרים או לחלקם. כמו כן, ניתן לתחם
את החיפוש מבחינה נושאית באמצעות שדות "נושא ראשי" ו"תת נושא"

חיפוש טקסטואלי-לפי מלל לחיפוש

עקרונות החיפוש הטקסטואלי הינם כלליים ונכונים לכלל מסכי החיפוש. החיפוש הטקסטואלי הינו ליבת המערכת ומאפשר, בשילוב יכולותיה המורפולוגיות של המערכת,
להציג תנאי חיפוש מרובים ומורכבים לצד תוצאות חיפוש ממוקדות. ארבע קבוצות מרכזיות במלל לחיפוש: כולל כל המילים, עם לפחות אחת מהמילים, עם הביטוי
המדויק וללא המילים.

 

 


        כולל כל המילים: מאפשר חיפוש של מס' מילים או ביטויים כשהיחס ביניהם הוא "וגם". דהיינו: חיפוש של "תלונה" ו"הטרדה מינית" יציג מסמכים בהם מופיעים 2
מהמילים/הביטויים.

        עם לפחות אחת מהמילים: משמש בחיפושים בהם קיימות מילים/ביטויים נרדפים או חלופיים וקיימת שאיפה לקבל תוצאות חיפוש מקיפות ככל האפשר. בחיפוש
זה יחס המילים הינו "או". לדוגמא: חיפוש בסקציה זו של המילים: "תלונה" או "קבילה" או "קובלנה" יניב את המסמכים שלפחות אחת מהמילים מופיעות בהם.

        עם הביטוי המדויק: יכולת חיפוש זו באה לשרת מצבים בהם מחפשים ביטוי בצורתו המדויקת במסמך ללא תחיליות או סיומות וללא הטיות.

        ללא המילים: יכולת חיפוש זו הינה מסנן ליכולות החיפוש הטקסטואליות שהוצגו לפני כן ולכן אינה עומדת בפני עצמה, אלא משולבת עימן. למשל: חיפוש כולל כל המילים:
 "מכונית" וגם "החלקה" וללא המילים "כביש רטוב", תניב מסמכים של החלקה בכביש שלא מהסיבה של כביש רטוב.

        הרחבה מורפולוגית: אחת מיכולותיה הבולטות של המערכת. במערכת משולב מנוע החיפוש המורפולוגי "מורפיקס" הכולל יכולות איתור מסמכים עפ"י:מורפולוגיה,
נרדפות, מורחב, תחיליות ומדוייק. ניתן לבחור את אחת מהיכולות המורפולוגיות. היכולת שנבחרה תופעל על כלל השדות הטקסטואליים.

הסבר לגבי סוגי המורפולוגיה:


        מורפולוגיה - הרחבה בסיסית, בה מילת החיפוש מתקבלת על כל נטיותיה.

        נרדפות - בסיסית + מילים נרדפות למילת החיפוש. למשל בחיפוש עיתון יתקבל גם: עיתוניו, ביטאון, מגזין וכו'

        מורחב - מילים בעלות שורש דומה ומשמעות קרובה למילת החיפוש: למשל: עיתון: עיתוניו, עיתונאים וכו'

        תחיליות - הרחבה מורפולוגית המתייחסת רק לתחילת של מילת החיפוש. מתאימה בעיקר לחיפוש שם פרטי. למשל: צדוק ומקבלים: צדוק כשצדוק וצדוק וכו'.

        מדויק - חיפוש הביטוי בדיוק כפי שהוקלד

חיפוש לפי אזכורי חקיקה

ניתן לאתר פס"ד בהם מופיע חוק מסויים או סעיף של חוק. לדוגמא: סעיף 45 לפקודת מס הכנסה

חיפוש לפי אזכורי פסיקה

ניתן לאתר פס"ד בהם מאוזכר פסק דין אחר. זיהוי פסק הדין המאוזכר נעשה עפ"י סוג הליך או מס' הליך.

חיפוש פסיקה:

         חיפוש ערכאה/הליך:

בחירת ערכאה תציג את בתי המשפט הרלבנטיים לאותה ערכאה. ניתן לבחור ערכאה אחת או יותר, ובהתאמה בית משפט אחד או יותר. אפשרויות האיתור
לפי הליכים הינם: סוג הליך, מס' הליך (ישן/חדש).

         חיפוש לפי צדדים/שופטים

ניתן לבצע חיפוש לפי שם אחד הצדדים או שם אחד השופטים.

         חיפוש לפי תקופה

ניתן לאתר מסמכים מתקופות נבחרות: שבוע, חודש, חצי שנה וכו', או לחלופין בטווח תאריכים הנבחר ע"י המשתמש

         חיפוש חקיקה:

שם החוק: ניתן להקיש את שם החוק במלואו או רק חלקו, לקבל רשימת חוקים ולבחור מתוכם את החוק המבוקש.לחלופין, ניתן לקבל את רשימת
החוקים ממוינת עפ"י סדר א-ב.

        חיפוש חוזרים

ניתן לאתר לפי שם החוזר, מספר החוזר ומקור הפרסום

שמירת שאילתות והיסטוריית חיפושים

במסך החיפוש בחלקו העליון מוצגים תיקיית השאילתות השמורות ותיקיית היסטוריית החיפושים. שמירת שאילתא מתבצעת ממסך תוצאות החיפוש: לאחר שהוזנו 
נתוני החיפוש יש ללחוץ על כפתור "חפש" לשם קבלת  רשימת תוצאות ובסרגל הכלים העליון יש ללחוץ  על קישור "שמור שאילתא". כאמור, אחזור השאילתא מתבצע
מתיקיית שאילתות שמורות שם תזוהה השאילתא שנשמרה, עפ"י תנאי השאילתא. ניתן לשחזר את השאילתא ע"י לחיצה על כפתור "בחר" בעמודת "טעינת שאילתא".
לחלופין ניתן למחוק שאילתות, עפ"י רצון המשתמש. הסטוריית החיפושים היא תיקייה בה נשמרים 50 חיפושים אחרונים, מטרתה להקל על משתמש המבקש לחזור
אל אחד מחיפושיו ההסטוריים בטווח הקרוב, גם אם לא שמר אותם.

מסך תוצאות חיפוש

תצוגת התוצאות

 

מסך תצוגת התוצאות כולל נתוני על אודות המסמך: תאריך, סוג המאגר ועוד. בחלקו העליון הימני של המסך מוצג מידע אודות נתוני השאילתא לחיפוש וכמות התוצאות.
בחלק העליון המרכזי של המסך ניתן לקבל אפשרויות מיון שונות וכן אפשרות לבטל/ להפעיל את הפתיחים, לשמור את השאילתא ולחזור אל תוצאות החיפוש.

מיקוד התוצאות

 

 


מיקוד התוצאות הינו מסנן משוכלל המיועד להיקפים גדולים של תוצאות מסמכים. מטרתו להציג נתונים סטטיסטיים לגבי התוצאות שהתקבלו ולהציע חיתוכים ופילוחים
לפי פרמטרים שונים, תוך אפשרות לצפייה מיידית באותם חיתוכים/פילוחים. כך למשל: בתוצאות חיפוש על מאגר הפסיקה ניתן יהיה לקבל במיקוד התוצאות נתוני
התפלגות של התוצאות לפי הפרמטרים הבאים: לפי קטגוריות מידע, לפי תאריך ולפי סוג המסמך. כמו כן, ניתן לבצע מיקוד על בסיס טקסטואלי, בהקשת ערך לחיפוש,
אשר יאותר על תוצאות החיפוש הנוכחיות. בצפייה במסך ניתן לראות את כמות פסקי הדין המשויכת לכל ערך. לחיצה על הערך תציג את תוצאותיו. ניתן אף לבצע מיקוד
על גבי מיקוד, דהיינו על המיקוד הראשון מתבצע מיקוד פנימי המתייחס לאותם תוצאות. החזרה היא דרך כפתור "הסר" בחלקו העליון הימני של מסך התוצאות.

מסך המסמך:

תפריט עליון

התפריט העליון של מסך המסמך כולל את היכולות הפונקציונליות אותם ניתן להפעיל על המסמך:

        הוסף למועדפים - לחיצה על קישור זה תשמור את המסמך לרשימת המסמכים המועדפים. הגישה לכלל המסמכים המועדפים מתבצעת מדף הבית או מארגז הכלים.

        שלח לחבר - שליחת המסמך במייל.

        הדפס מסמך - אפשרות להדפסת המסמך באופן מעוצב ומותאם לדרישות ההדפסה.

        הוסף הערה – הוספת הערה אשר תשוייך למסמך. בכל המסמכים אליהם משוייכים הערות ניתן לצפות באופן מרוכז ב"אזור שלי" בסרגל העליון, כולל פירוט ההערה
לכל מסמך ומסמך.

        אתר את המילה - אפשרות לאיתור מדויק/כללי של מילה בגוף המסמך.

        עבור למופע ראשון - כפתור התקף רק בחיפוש טקסטואלי שנעשה על המאגר ומאפשר גישה מיידית אל המופע הראשון.

לשוניות

הלשוניות מאפשרת גישה מהירה ומיידית אל המידע הסובב את המסמך: הלשוניות האפשריות כוללות את:

        פסק הדין - מתאפשרת גישה מהירה לפסק הדין המלא..

        מסמכים מקושרים - רשימת המסמכים הנוספים המופיעים במסמך או קשורים אליו בהיבט תוכני .

        הערות - ריכוז כלל ההערות הנוגעות למסמך.

גוף המסמך

בגוף המסמך ניתן לראות באופן מקושר אזכורי פסיקה וחקיקה המופיעים בגוף פסק הדין. כמו כן המופעים לחיפוש מסומנים באופן מודגש. לחיצה על כל מופע
 תוביל למופע הבא.
HEADER - המופיע בראש המסמך מלווה אותו לכל אורכו ומטרתו לאפשר מידע תמידי אודות פרטי המסמך.

 

 

 

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה, בירור ובקשה להדרכה נוספת אל

הוצאת רונן:

טלפון: 03-6875912

דואר אלקטרוני: [email protected]